پیام فرستادن
TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
شرکت
محصولات
محوطه مخابرات در فضای باز
محفظه مخابراتی ضد آب
محفظه ضد آب Pole Mount
محفظه دیوار در فضای باز
کابینت مخابراتی در فضای باز
کابینت باتری در فضای باز
کابینت برقی در فضای باز
مبدل حرارتی محفظه
کولر گازی کابینت در فضای باز
واحد نظارت بر محیط زیست
کولر گازی کیوسک
یکسو کننده مخابرات