گواهینامه ها
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: GB/T19001-2016/ISO9001:2015
  عدد: 2070024Q10159R0S
  تاریخ صدور: 2024-05-21
  تاریخ انقضا: 2027-05-31
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: CE
  عدد: BSTDG1501315741SC-2
  تاریخ صدور: 2015-01-22
  تاریخ انقضا:
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: CE
  عدد: BSTDG1501315741EC-1
  تاریخ صدور: 2015-01-22
  تاریخ انقضا:
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: FCC
  عدد: BSTDG1501315741EC-3
  تاریخ صدور: 2015-01-22
  تاریخ انقضا:
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: CE
  عدد: CTE16AR-114E
  تاریخ صدور: 2016-04-04
  تاریخ انقضا:
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: CE
  عدد: CTE16AR-114S
  تاریخ صدور: 2016-01-04
  تاریخ انقضا:
 • چین TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD گواهینامه ها
  استاندارد: CE
  عدد: 2011NT0602448
  تاریخ صدور: 2011-06-10
  تاریخ انقضا:
مشخصات QC

مقدمه QA / QC

شرکت ما با قاطعیت ابتدا اصل کیفیت را پیاده سازی می کند ، ما کاملاً مطابق با الزامات سیستم ISO9001 و روند پیاده سازی مربوطه ، بر کل فرآیند تولید کنترل و نظارت می کنیم.بخش کیفیت به شدت تمام جنبه ها مانند بازرسی مواد ، فرایندهای تولید ، آزمایش محصول ، بازرسی حمل و نقل را کنترل می کند و اسناد قابل ردیابی و شناسایی محصول را ایجاد می کند.

 

تیم بازرسی کیفیت ما با استانداردهای مختلف ، اجرای دقیق استانداردهای مورد نیاز برای نمونه برداری و روش های آزمایش بسیار آشنا است.

 

تجهیزات و امکانات آزمایش

TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD کنترل کیفیت 0
TIANJIN ESTEL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD کنترل کیفیت 1